Politica de Confidentialitate

 

Acest website este administrat de S.C. EXCLUSIVE BRANDS DESIGN S.R.L. si respecta confidentialitatea fiecarei persoane care viziteaza website-ul nostru. Datele dumneavoastra sunt prelucrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Prin intermediul prezentului website pot fi solicitate informatii de natura personala. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului si posibilitatea de a-l contacta. Natura informatiilor solicitate se refera in special la date personale (nume, adresa, numere de telefon), adresa de e-mail.


S.C. EXCLUSIVE BRANDS DESIGN S.R.L. va pastra confidentialitatea acestor informatii. Unele informatii solicitate prin intermediul website-ului pot face obiectul unei prelucrari de date care au caracter personal (in conformitate cu toate prevederile legale in vigoare - prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Prin accesarea si navigarea pe acest site, utilizatorii consimt in mod expres si neechivoc la efectuarea acestor prelucrari.


S.C. EXCLUSIVE BRANDS DESIGN S.R.L. nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale. Datele personale ale utilizatorului vor fi folosite de catre S.C. EXCLUSIVE BRANDS DESIGN S.R.L. in scopul declarat al acestui website (datele necesare pentru confirmarea comenzilor, facturarea si trimiterea comenzii si date necesare pentru reclama, marketing si publicitate) si nu vor fi facute publice sau folosite de o terta parte, in scopuri de marketing, fara consimtamantul utilizatorului. Datele personale vor putea fi insa transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau altor autoritati in drept sa efectueze orice verificari justificate in baza legii, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu normele legale in vigoare.


S.C. EXCLUSIVE BRANDS DESIGN S.R.L.. poate, in orice moment si fara notificare prealabila, sa modifice sau sa innoiasca clauzele de confidentialitate prin actualizarea acestora.


S.C. EXCLUSIVE BRANDS DESIGN S.R.L. figureaza in registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal din cadrul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal la numarul 32299.